Samorząd Uczniowski

Wyborach do Samorządu Uczniowskiego wybraliśmy przedstawicieli.

PRZEWODNICZĄCA - Oliwia Łuczak 

ZASTĘPCZYNI PRZEWODNICZĄCEJ - Martyna Jankowiak

DRUGA ZASTĘPCZYNI PRZEWODNICZĄCEJ - Julia Brączkowska