Loading color scheme

Egzamin 8-klasisty

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu Ósmoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu Ósmoklasisty

 

          WIĘCEJ INFORMACJI https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/


          ARKUSZE https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

                         https://www.oke.poznan.pl/cms,5264,arkusze.

      

 

 

                         http://www.cdzdm.pl/PL-H586/cudzoziemcy-i-powracajacy.html

                              JĘZYK POLSKI Pakiet informacyjny dla uczniów i rodziców ósmoklasistów 

                              JĘZYK ROSYJSKI Pakiet informacyjny dla uczniów i rodziców ósmoklasistów