Loading color scheme

Egzamin 8-klasisty

          WIĘCEJ INFORMACJI https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
          ARKUSZE https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/

                         http://www.cdzdm.pl/PL-H586/cudzoziemcy-i-powracajacy.html

                              JĘZYK POLSKI Pakiet informacyjny dla uczniów i rodziców ósmoklasistów 

                                JĘZYK ROSYJSKI Pakiet informacyjny dla uczniów i rodziców ósmoklasistów

                                JĘZYK UKRAIŃSKI Pakiet informacyjny dla uczniów i rodziców ósmoklasistów

                                JĘZYK ANGIELSKI Pakiet informacyjny dla uczniów i rodziców ósmoklasistów