Loading color scheme

Biblioteka

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 

Poniedziałek      8:00 - 14:00

Wtorek               8:00 - 14:00

Środa                  8:00 - 14:00

Czwartek            8:00 - 14:00

Piątek                 8:00 - 14:00

 

 

 

 

INFORMACJA

 

W czasie pandemii biblioteka szkolna pracuje z zachowaniem wszystkich norm reżimu sanitarnego.

 

 1. W widocznym miejscu przed wejściem umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających  ( 1 osoba ), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.
 2. Pomieszczenie biblioteki jest regularnie wietrzone.
 3. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.
 4. Zwracane przez uczniów książki zostają odłożone  w wydzielone miejsce, gdzie przebywają na tak zwanej „kwarantannie”  przez 72 godziny.
 5. Dostęp jest również do lektur online pod adresami:

 

        bibliotekarz szkolny 

      Mirosława Walkowiak

 

         

     

 


REGULAMIN  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

 

 1. Uczniowie, nauczyciele pracownicy szkoły i rodzice uczniów mają prawo do bezpłatnego  korzystania  ze zbiorów biblioteki szkolnej.
 2. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów.
 3. Wierzchnie okrycia, torby i plecaki należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 4. Z księgozbioru podręcznego można  korzystać  tylko  na miejscu w czytelni.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki, w tym jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni W odniesieniu do nauczycieli korzystających z materiałów metodycznych  okres ten może być wydłużony zgodnie z potrzebami.
 6. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia  większej liczby książek.
 7. Jeżeli książka potrzebna  jest  czytelnikowi dłużej, może uzyskać prolongatę, jeżeli poprosi o nią przed upływem terminu zwrotu.
 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia, o których  poinformować  
 9. Na trzy  tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy czytelnicy oddają do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.
 10. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Nie wolno ich niszczyć, robić notatek, rysunków, zaginać kartek, kreślić, drzeć, a zauważone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną  o podobnej tematyce, o równej lub większej wartości.

 

Poznań, 9 września 2020r.