Loading color scheme

Doradztwo Zawodowe

W naszej Szkole doradztwo zawodowe realizuje szkolny pedagog, Pani Anita Przedpełska

 

  

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w Szkole Podstawowej nr 26 w Poznaniu

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez naszą Szkołę w celu właściwego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi edukacyjnej.

 

Doradztwo zawodowe jest realizowane:

 • w oddziale przedszkolnym – zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego „Tropiciele” Sześciolatek WSiP
 • w klasach I – VI – na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na zajęciach z nauczycielem z wychowawcą
 • w klasach VII – VIII – na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, na zajęciach z nauczycielem z wychowawcą
 • w ramach wizyt zawodoznawczych mających na celu poznanie przez dzieci
  i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach
 • na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego stanowi realizację jednolitej, uwzględniającej etapy rozwojowe uczniów, systemowej koncepcji preorientacji i orientacji zawodowej

oraz doradztwa zawodowego, rozumianych jako:

 

 • Preorientacja zawodowa: ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym (szkolnego oddziału przedszkolnego) do środowiska pracy.
 • Orientacja zawodowa: ogół działań o charakterze dydaktyczno – wychowawczym, ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I - VI szkoły podstawowej pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.
 • Doradztwo zawodowe: uporządkowanie i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych

 

Poprzez 10 godzinny cykl zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII uczniowie uczą się:

 • określać swoje zainteresowania i predyspozycje, czyli swoją osobowość zawodową, przez rozwiązywanie różnego rodzaju testów osobowości, czy predyspozycji zawodowych.
 • dokonywać samooceny, doskonalenia mocnych stron, ponieważ znajomość siebie ułatwia im dokonanie prawidłowych wyborów.
 • tworzyć plany na przyszłość,

 

 

Typu osobowości wg Hipokratesa                 

  

Typy osobowości zawodowej wg Hollanda

 

Aby uczniowie mogli efektywnie zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną na lekcjach doradztwa zawodowego, szczegółowo poznają jak wygląda polski system edukacji. Dokonują skrupulatnej charakteryzacji każdej z typów szkół ponadpodstawowych. Poszukują, wśród różnych źródeł, informacji na temat dalszej drogi kształcenia. Zapoznawani są z procesem rekrutacji.

 

WSDZ stawia przede wszystkim na to, aby uczniowie potrafili asertywnie zaplanować ścieżkę swojego rozwoju.

Na zajęcia zapraszani są przedstawiciele poznańskich szkół ponadpodstawowych w celu zapoznania uczniów klas ósmych z charakterystyką kształcenia w poszczególnych typach szkół.

  

Źródło: http://doradztwo.ore.edu.pl/sciezka-ksztalcenia/

 

 

Warto przeczytać:

 

 1. System edukacji w Polsce, tłumaczenie w języku ukraińskim i rosyjskim

http://www.cdzdm.pl/PL-H586/cudzoziemcy-i-powracajacy.html

 1. Fundacja Ukraina

http://rosyjskieabc.blogspot.com/2015/09/system-edukacji-w-polsce-rosji-i.html