Doradztwo zawodowe

Po zrealizowaniu treści z zakresu doradztwa zawodowego, uczeń potrafi określić swoje zainteresowania, prezentuje je wśród innych osób  i wie w jaki sposób może je rozwijać. Jest świadomy swoich mocnych stron, a także tego w jaki sposób pomogą mu one w różnych dziedzinach życia. Jest zaznajomiony ze światem zawodów i rynkiem pracy, a także tzw. Rynkiem edukacyjnym. Uczeń udoskonalił umiejętność planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych. Treści programowe dostosowane są do odpowiedniego etapu edukacyjnego.

Doradztwo zawodowe w klasach I-VI realizowane jest w ramach obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego.

Uczniowie klas VII i VIII objęci są 10 godzinnym blokiem obowiązkowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. W naszej szkole stanowisko nauczyciela doradztwa zawodowego pełni szkolny pedagog, Pani Anita Przedpełska. Zajęcia dla najstarszych uczniów naszej szkoły są niezwykle istotne, gdyż stają oni przez poważnym wyborem, dalszej ścieżki edukacyjnej