Kadra pedagogiczna

Natalia Kamińska                       - wychowanie przedszkolne, logopedia

Ewelina Janusiewicz                  - wychowanie przedszkolne

Kamila Gruby                             - język angielski

Maria Magdalena Jezierska      - religia