„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”

K.Makuszyński

 

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 – 14.00

 

Biblioteka szkolna, przeznaczona jest zarówno dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników naszej szkoły. Księgozbiór naszej biblioteki liczy ok. 9 tysięcy książek.

W naszej bibliotece,  w każdy wtorek o godz. 12 25 – 13 30 odbywają się spotkania koła miłośników książki. Uczniowie poznają historię i budowę książki, ćwiczą dykcje i sztukę prawidłowego czytania, doskonalą umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji zawartych w czytanym tekście.

Piecze nad prawidłowym funkcjonowaniem szkolnej biblioteki sprawuje Pani Mgr Mirosława Walkowiak, która chętnie służy pomocą w każdej bibliotecznej sprawie.

 

Nasza szkoła we wrześniu 2020 roku brała prężny udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej  „Wielka zbiórka książek”. Zgromadziliśmy 313 egzemplarzy zarówno książek dla dorosłych jak i dla dzieci. Wolontariusze naszej szkoły, przekazali zbiór do magazynu organizacji skąd zostaną przekazane do hospicjów, domów opieki, domów dziecka, świetlic środowiskowych na terenie całego kraju.

Wszystkim uczestnikom, jeszcze raz, składamy wielkie podziękowania.