Loading color scheme

Medal KEN

W dniu 9 listopada 2021 r. Edyta Rudź-Jaśkowiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Poznaniu została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania .

Uroczystość wręczenia Medalu odbyła się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Poznaniu , a aktu wręczenia dokonał Wielkopolski Kurator Oświaty – Pan Robert Gaweł.

W imieniu Grona Pedagogicznego, Rodziców oraz Uczniów serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor.

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej, m.in.  nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej.