Dzień niepodległości w 5b

Na ostatniej lekcji wychowawczej w klasie 5b oglądaliśmy prezentację dotyczącą odzyskania przez
Polskę niepodległości, później dyskutowaliśmy o tym, czym dla każdego z nas jest patriotyzm. Na
zakończenie zajęć wszyscy uczniowie wykonali prace plastyczne: „życzenia dla Polski w dniu
Narodowego Święta Niepodległości”.