Rada Rodziców

Grupa Rady Rodziców 26 SP

 

RADA RODZICÓW SP 26 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Przewodnicząca: Jagoda Bork
Zastępca Przewodniczącej: Alicja Gruca
Skarbnik: Justyna Bielawska
Sekretarz: Diana Nowacka

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: Joanna Myślińska- Pluta
Członek: Barbara Jezierska
Członek: Sylwia Kubera

 

PRZEDSTAWICIELE KLAS

Lp. Imię i Nazwisko Oddział/ Klasa
1. Justyna Bielawska 0
2. Diana Nowacka 1A
3. Jadwiga Bork 1B
4. Danuta Głowicka 2A
5. Agnieszka Michalak- Pietkiewicz 2B
6. Jadwiga Bork 3A
7. Joanna Myślińska- Pluta 3B
8. Sylwia Kubera 4A
9. Martyna Janowska 4B
10. Barbara Jezierska 4C
11. Magdalena Augustynowicz 5A
12. Alicja Gruca 5B
13. Justyna Bielawska 6A
14. Monika Balcerzak 6B
15. Joanna Myślińska- Pluta 6C
16. Anna Dubilewicz 6D
17. Magdalena Ignatowska 7A
18. Lidia Kaczmarek 7B
19. Anna Przysiecka 8A
20. Izabela Misiewicz 8B