O świetlicy

Czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 06:30 – 17.00.

Wychowawcy: w roku szkolnym 2020/2021: Agnieszka Dąbek, Anna Hrynyk, Wiesława Pluta, Anita Przedpełska, Jolanta Turzeniecka, Elżbieta Zbytniewska.

Dzieci mają do dyspozycji trzy  sale, w których mogą bawić, odrabiać lekcje i rozwijać swoje zainteresowania.

Plan pracy świetlicy jest integralną częścią planu pracy szkoły. W harmonogramie dnia bierzemy pod uwagę potrzeby dzieci, uwzględniając wszystkie zajęcia pozalekcyjne, posiłki, czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych, odpoczynek - zabawy dowolne według zainteresowań oraz codzienne przebywanie dzieci na powietrzu.

Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki po zajęciach lekcyjnych, 
a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu oraz wyrabianie dobrych nawyków kulturalnego zachowania się. Ponadto dzieci mogą brać udział w organizowanych różnorodnych zajęciach.

W świetlicy odbywają się zajęcia:

 • czytelnicze,
 • plastyczno – techniczne,
 • rozwiązywanie krzyżówek, zagadek,
 • gry dydaktyczne i edukacyjne,
 • zajęcia integrujące grupę,
 • zajęcia tematyczne związane z ważnymi wydarzeniami lub tematycznymi projektami ,
 • zajęcia muzyczne z instrumentami,
 • zabawy ruchowe przy muzyce,
 • zajęcia taneczne
 • gry i zabawy sportowe,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • konkursy plastyczne i sportowe,

 

Dzieci biorą udział w różnego rodzaju konkursach wewnątrzświetlicowych i międzyświetlicowych.

Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci lubią w niej przebywać. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, integrują, nawiązują przyjaźnie , a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.