Dyrekcja

Dyrektor

Edyta Rudź- Jaśkowiak

 

Wicedyrektor

Katarzyna Kubiak                          Agnieszka Mądrzak