Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia to niezwykłe wydarzenie w życiu każdego dziecka. Początek szkoły wiąże się z mnóstwem emocji, a uroczystość pasowania na ucznia wzrusza i dzieci, i rodziców. Z okazji pasowania na ucznia pierwszoklasiści składają ślubowanie, śpiewają piosenki i dostają drobne prezenty.

Dnia 6 listopada 2020r. odbyło się tradycyjne już pasowanie na ucznia klas 1a i 1b oraz przyjęcie do społeczności uczniowskiej dzieci z oddziału przedszkolnego.

Tą piękną uroczystość przygotowali uczniowie klasy 2a wraz w wychowawczynią p. Marleną Nowacką. Po części artystycznej i przemówieniu Dyrektora Szkoły p. Edyty Rudź-Jaśkowiak, uczniowie złożyli ślubowanie.