Konkurs na logo szkoły

Szanowni Państwo!

Ogłaszamy konkurs na logo szkoły! Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej nr 26 im. Ryszarda Berwińskiego w Poznaniu.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, absolwenci, rodzice oraz pracownicy szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.

Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.
Pracę należy wykonać korzystając z technik komputerowych.
Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
 •Wymiary grafiki: 400 x 600 px.
 •W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 •Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie.
 •Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
 •być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 •być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły
 •wzbudzać pozytywne emocje,
 •składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego), logotypu (graficznie przedstawionej nazwy szkoły).

Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs  na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:
1.imię i nazwisko,
2.klasę,
3.płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

Prace należy składać do dnia 30 października 2020 r. do p. Bartosza Chruślaka.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz szkoły.

Na uczestników czeka nagroda!

*Szczegóły w regulaminie (zostanie przesłany w wiadomości prywatnej i udostępniony na stronie internetowej szkoły).

Regulamin konkursu