ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

REGULAMIN ZBIÓRKI PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

 1. Akcja zbiórki plastikowych nakrętek kierowana jest do uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.
 2. Czas trwania akcji- od czwartego/piątego tygodnia września do drugiego tygodnia czerwca każdego roku szkolnego.
  Zbiórka plastikowych nakrętek ma następujące cele:
  • uwrażliwienie młodzieży na los chorych dzieci (koordynator i wolontariusze decydują dla kogo zbierają nakrętki)
  • rozwijanie empatii
  • kształtowanie proekologicznych postaw i podniesienie świadomości ekologicznej
 3. Przedmiotem akcji jest zbiórka surowców wtórnych. Można przynosić plastikowe nakrętki(czyste):
  • po napojach, sokach, „dziubkach” po Kubusiach, kawie, nutelli ( z usuniętą tekturą pod wieczkiem),
  • z pojemników po chemii gospodarczej (np. po płynach do prania, do mycia naczyń, podłóg, WC itp.),
  • z butelek po kosmetykach (np. szamponach, płynach do kąpieli, mydłach w płynie itp.), wieczka po twarogach z wiaderka, pokrywki od wiaderek po farbie, szpulki po niciach

Koordynatorem akcji jest p. Karolina Ratajczak, opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczniowie mogą przynosić plastikowe nakrętki w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (z małymi wyjątkami) podczas dużej przerwy o godzinie 10:35. Nakrętki będą zbierać wolontariusze.

Terminy zbiórki nakrętek:
28.09. 19.10. 16.11. 14.12. 18.01. 08.02. 15.03. 19.04. 17.05. 07.06.

Zasady przyznawania punktów:

 • Uczniowie nakrętki zbierają w domu.
 • Gdy uzbierają 5l przynoszą do szkoły i zostają wpisani do zeszytu koordynatora. Z przyczyn technicznych nie przyjmujemy "porcji".
 • W styczniu i czerwcu koordynator zsumuje ilość przyniesionych nakrętek przez każdego ucznia. Punkty dodatnie będą przyznawane raz w półroczu i proporcjonalnie do zaangażowania. Maksymalnie można uzyskać 5 punktów na półrocze.