Dyrekcja

mgr Edyta Rudź-Jaśkowiak

Dyrektor Zespołu

 

mgr Katarzyna Kubiak

Wicedyrektor Szkoły