Samorząd uczniowski

Aleksandra Wrońska - klasa 7a

Przewodniczący

Piotr Pietrzak - klasa 7a

Wiceprzewodniczący

 

Kinga Zając - klasa  7b, Piotr Miodoński - klasa 6b

Sekcja artystyczno-organizacyjna

 

Julia Szubarga - klasa 6a

Skarbnik

Adrian Balcerzak - klasa 7a

Sekretarz