Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26

Jadwiga Bork - Przewodnicząca

Alicja Gruca - Zastępca Przewodniczącej

Justyna Bielawska – Skarbnik

Diana Nowacka - Sekretarz

 

KOMISJA REWIZYJNA

Joanna Myślińska-Pluta -   Przewodnicząca Komisji

Maciej Lick, Sylwia Kubera – Członkowie

 

Rada Rodziców - Przewodniczący Rad Oddziałowych

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW