REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

INFORMATOR DLA RODZICÓW

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

- OŚWIADCZENIE NR 1 i 2

- OŚWIADCZENIE NR 3 i 4

OŚWIADCZENIE NR 5 i 6

Przy składaniu wniosków uprzejmie prosimy o przedłożenie skróconego aktu urodzenia dziecka.

 

 

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

INFORMATOR DLA RODZICÓW

 

DZIECI NALEŻĄCE DO REJONU SP26

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP26

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBWODOWEJ

 

DZIECI SPOZA REJONU SP26

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

- OŚWIADCZENIE NR 1 i 2 (kryterium 1 i 2)

- OŚWIADCZENIE NR 3 i 4 (kryterium 3 i 4)

- OŚWIADCZENIE NR 5 i 6 (kryterium 5 i 6)

Przy składaniu wniosków uprzejmie prosimy o przedłożenie skróconego aktu urodzenia dziecka.