Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Bajka cygańska”

Konkurs został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, odbył się 28 marca 2019 roku.

Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

W wydarzeniu wzięło udział wielu gości: Maria Krupecka Radca Wojewody Pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych, Pełnomocnik ds. równego traktowania, Pełnomocnik ds. społeczeństwa Obywatelskiego, Marta Mazurek Główna Specjalistka ds. Polityki Równości i Różnorodności - Urząd Marszałkowski, Anna Markowska Prezes Bahtale Roma, Bagier Sadowiski ze Stowarzyszenia Romów – Swarzędz, Lidia Mila z-ca Dyrektora ZPPP nr 1 w Poznaniu, Joanna Marchewka ODN, Jarosław Biegała  wizytator K.O. oraz inni zaproszeni.

Do konkursu „Bajka cygańska” (nazwa zaczerpnięta z wiersza Papuszy), nauczyciele zgłosili 29 uczniów z ośmiu szkół. Uczniowie zaprezentowali poezję Bronisławy Wajs – Papuszy, Teresy Mirgi oraz Jana Mirgi. Występom kolejnych uczestników towarzyszyły ogromne emocje. Prezentowali oni mało znane szerszej publiczności wzruszające, pełne zadumy i refleksji wiersze. Konkurs okazał się bardzo ciekawym spotkaniem dzieci i nauczycieli pragnących popularyzować romską poezję. Laureaci konkursu i wyróżnieni uczniowie otrzymali piękne albumy. Wszyscy biorący udział w konkursie pamiątkowe dyplomy oraz oryginalne gadżety. Po zakończeniu konkursu jego uczestnicy deklarowali chęć wzięcia udziału w kolejnej edycji. Dzisiaj już wiemy, że taka będzie. Mamy jednocześnie nadzieję na to, że w przyszłym roku konkurs zainteresuje jeszcze większą liczbę uczniów.

Konkursowi towarzyszyło spotkanie osób pracujących na rzecz środowiska romskiego i wymiana doświadczeń dotyczących edukacji dzieci, wystawa zdjęć dokumentujących wydarzenia szkolne, w których dzieci uczestniczą oraz prac plastycznych uczniów ilustrujących wiersze Papuszy.