Pierwszy Dzień Wiosny

Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z utęsknieniem. Zatem, gdy nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić.

W tym roku, pierwszy dzień wiosny w naszej szkole obchodziliśmy w sposób urozmaicony, ciekawy i kolorowy.

Głównym celem wydarzenia była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły, zapoznanie z wiosennymi powiedzeniami i tradycjami.

Najpierw uczniowie ubrani w kolorowe stroje spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach. Tam przygotowywali marzanny.

Następnie wszyscy zgromadzili się na boisku szkolnym, z którego powędrowali do parku Wilsona. Podczas spaceru dzieci przeganiały swoimi marzannami zimę i szukały pierwszych oznak wiosny.